top of page

CURRENT MEMBERS

KKS.jpg

Karthik Sarigamala
博士後研究員

研究主題:鉛酸液流電池、二維材料合成、超級電容器

YHL.jpg

林育秀
專任助理

研究主題:鉛酸液流電池

539ADF0E-4B9C-48FF-AEFA-CA0AC06A2470.jpg

​黎芓岑
博士生

研究主題:鋰硫電池、電容器

Nelson.PNG

​方耀華
博士生

研究主題:厭氧發酵

ZTW.jpg

王贊棠​
碩士生

研究主題:鎳氫電池性能鑑別機器學習模型開發

KTL.PNG

劉冠廷
碩士生

​研究主題:儲能元件控制系統開發及熱管理

ALUMNI

S__41361412.jpg

MAN-CHEN HUANG

73390849_3108024689213852_50779500904427

YONG-HONG LAI

P_20181210_152534.jpg

HO-WEI CHAN

HSIN-JU LO.jpg

XIN-RU LUO

唐晧倫.jpg

HAO-LUN TANG

BO-YU LAI.jpg

BO-YU LAI

CHIH-WEI CHANG.jpg

CHIH-WEI ZHANG

HSIN-CHANG LIN.jpg

HSIN-CHANG LIN

CHUN-YEN LEE.jpg

CHUN-YEN LEE

HSIANG-YU HUANG.jpg

HSIANG-YU HUANG

Portrait of Mature Woman

JUI-HUI CHUNG

YAN-TING LIN.jpg

YAN-TING LIN

Dong-Yi Chao.jpg

DUNG-YI CHAO

BO-JUNG HO.jpg

PO-JUNG HO

HSIEH MIN-FAN.jpg

MIN-FAN HSIEH

Chang-Lun Huang.jpg

CHEN-LUN HUANG

US

Great things are never done by one person

bottom of page